CRV Fokkerijstrategie
6.25% Complete (success)

Ik moet op dit moment voer aankopen en/of mest afvoeren.

 

Eens Oneens

12.5% Complete (success)

Ik wil graag dieren van bekende koefamilies in de stal hebben.

 

Eens Oneens

18.75% Complete (success)

Voor fokkerij- en managementbeslissingen maak ik gebruik van zo veel mogelijk beschikbare gegevens.

 

Eens Oneens

25% Complete (success)

Om de juiste fokkerijkeuzes en paringen te maken overleg ik graag met een specialist.

 

Eens Oneens

31.25% Complete (success)

Ik wil met mijn veestapel graag een bijdrage leveren aan de Nederlandse fokkerij.

 

Eens Oneens

37.5% Complete (success)

Ik hou de komende jaren alleen het jongvee aan dat ik nodig heb voor vervanging en/of groei.

 

Eens Oneens

43.75% Complete (success)

Ik hou liever kalveren aan van pinken dan van koeien, want de jongste generatie zijn de beste dieren.

 

Eens Oneens

50% Complete (success)

Omzet en aanwas zie ik als een van mijn belangrijkste bronnen van inkomsten.

 

Eens Oneens

56.25% Complete (success)

Ik gebruik/overweeg meerdere rassen om mijn fokkerijdoelstellingen te bereiken.

 

Eens Oneens

62.5% Complete (success)

De fokkerij op mijn bedrijf moet makkelijk geregeld zijn, daar wil ik niet zo veel tijd instoppen.

 

Eens Oneens

68.75% Complete (success)

Investeren in goede genetica loont.

 

Eens Oneens

75% Complete (success)

Bij het maken van paringen vind ik de fokwaarde van de koe belangrijker dan de productie- en exterieurresultaten.

 

Eens Oneens

81.25% Complete (success)

Voor een betere veestapel is het belangrijker om de juiste paring te maken dan de stieren te gebruiken met de hoogste fokwaarden.

 

Eens Oneens

87.50% Complete (success)

Ik vind het belangrijk te werken aan een hoge gezondheidsstatus.

 

Eens Oneens

93.75% Complete (success)

Ik gebruik geen vleesstieren op mijn melkkoeien.

 

Eens Oneens

100% Complete (success)

Genomics helpt mijn veestapel te verbeteren.

 

Eens Oneens

Start Opnieuw